Portal Three Kingdoms (PTK)

CARDS

180

APROX. VALUE

RELEASE DATE

1999-07-06

MANA COST
Alert Shu Infantry PTK Creature — Human Soldier U Solomon Au Yeung
Eightfold Maze PTK Instant R Shang Huitong
Empty City Ruse PTK Sorcery U Qu Xin
False Defeat PTK Sorcery C Li Wang
Flanking Troops PTK Creature — Human Soldier U Li Wang
Guan Yu, Sainted Warrior PTK Legendary Creature — Human Soldier Warrior R Qiao Dafu
Guan Yu's 1,000-Li March PTK Sorcery R Yang Guangmai
Huang Zhong, Shu General PTK Legendary Creature — Human Soldier R Quan Xuejun
Kongming, "Sleeping Dragon" PTK Legendary Creature — Human Advisor R Gao Yan
Kongming's Contraptions PTK Creature — Human Soldier R Jiaming
Liu Bei, Lord of Shu PTK Legendary Creature — Human Soldier R Qiao Dafu
Loyal Retainers PTK Creature — Human Advisor U Solomon Au Yeung
Misfortune's Gain PTK Sorcery C Jiaming
Pang Tong, "Young Phoenix" PTK Legendary Creature — Human Advisor R Li Tie
Peach Garden Oath PTK Sorcery U Qiao Dafu
Rally the Troops PTK Instant U Shang Huitong
Ravages of War PTK Sorcery R Fang Yue
Riding Red Hare PTK Sorcery C Qi Baocheng
Shu Cavalry PTK Creature — Human Soldier C Li Xiaohua
Shu Defender PTK Creature — Human Soldier C Sun Nan
Shu Elite Companions PTK Creature — Human Soldier U Qiao Dafu
Shu Elite Infantry PTK Creature — Human Soldier C Song Shikai
Shu Farmer PTK Creature — Human C Li Xiaohua
Shu Foot Soldiers PTK Creature — Human Soldier C Xu Tan
Shu General PTK Creature — Human Soldier U Li Xiaohua
Shu Grain Caravan PTK Creature — Human Soldier C Li Wang
Shu Soldier-Farmers PTK Creature — Human Soldier U Li Xiaohua
Vengeance PTK Sorcery U Solomon Au Yeung
Virtuous Charge PTK Sorcery C Qu Xin
Volunteer Militia PTK Creature — Human Soldier C Lin Yan
Warrior's Stand PTK Instant U Qiao Dafu
Zhang Fei, Fierce Warrior PTK Legendary Creature — Human Soldier Warrior R Qiao Dafu
Zhao Zilong, Tiger General PTK Legendary Creature — Human Soldier Warrior R Quan Xuejun
Balance of Power PTK Sorcery R Quan Xuejun
Borrowing 100,000 Arrows PTK Sorcery U Song Shikai
Brilliant Plan PTK Sorcery U Song Shikai
Broken Dam PTK Sorcery C Jiang Zhuqing
Capture of Jingzhou PTK Sorcery R Jack Wei
Champion's Victory PTK Instant U Hong Yan
Council of Advisors PTK Creature — Human Advisor U Liu Shangying
Counterintelligence PTK Sorcery U Wang Feng
Exhaustion PTK Sorcery R Qu Xin
Extinguish PTK Instant C Ding Songjian
Forced Retreat PTK Sorcery C Huang Qishi
Lady Sun PTK Legendary Creature — Human Advisor R Miao Aili
Lu Meng, Wu General PTK Legendary Creature — Human Soldier R Gao Yan
Lu Su, Wu Advisor PTK Legendary Creature — Human Advisor R Zhao Tan
Lu Xun, Scholar General PTK Legendary Creature — Human Soldier R Xu Xiaoming
Mystic Denial PTK Instant U Kang Yu
Preemptive Strike PTK Instant C Jiaming
Red Cliffs Armada PTK Creature — Human Soldier U Zhang Jiazhen
Sage's Knowledge PTK Sorcery C Ding Songjian
Strategic Planning PTK Sorcery U Zhang Jiazhen
Straw Soldiers PTK Creature — Scarecrow Soldier C Cai Tingting
Sun Ce, Young Conquerer PTK Legendary Creature — Human Soldier R Yang Guangmai
Sun Quan, Lord of Wu PTK Legendary Creature — Human Soldier R Xu Xiaoming
Wu Admiral PTK Creature — Human Soldier U Zhang Jiazhen
Wu Elite Cavalry PTK Creature — Human Soldier C Li Wang
Wu Infantry PTK Creature — Human Soldier C Xu Xiaoming
Wu Light Cavalry PTK Creature — Human Soldier C Huang Qishi
Wu Longbowman PTK Creature — Human Soldier Archer U Xu Tan
Wu Scout PTK Creature — Human Soldier Scout C Jiaming
Wu Spy PTK Creature — Human Soldier Rogue U Zhao Tan
Wu Warship PTK Creature — Human Soldier C Jiang Zhuqing
Zhou Yu, Chief Commander PTK Legendary Creature — Human Soldier R Xu Xiaoming
Zhuge Jin, Wu Strategist PTK Legendary Creature — Human Advisor R Song Shikai
Ambition's Cost PTK Sorcery R Junko Taguchi
Cao Cao, Lord of Wei PTK Legendary Creature — Human Soldier R Gao Jianzhang
Cao Ren, Wei Commander PTK Legendary Creature — Human Soldier Warrior R Junko Taguchi
Coercion PTK Sorcery U Kang Yu
Corrupt Court Official PTK Creature — Human Advisor U Li Yousong
Cunning Advisor PTK Creature — Human Advisor U Gao Jianzhang
Deception PTK Sorcery C Wang Feng
Desperate Charge PTK Sorcery U Chen Weidong
Famine PTK Sorcery U Sun Nan
Ghostly Visit PTK Sorcery C Kang Yu
Imperial Edict PTK Sorcery C Xu Xiaoming
Imperial Seal PTK Sorcery R Li Tie
Overwhelming Forces PTK Sorcery R Gao Yan
Poison Arrow PTK Sorcery U Li Tie
Return to Battle PTK Sorcery C Ding Songjian
Sima Yi, Wei Field Marshal PTK Legendary Creature — Human Soldier R Gao Yan
Stolen Grain PTK Sorcery U LHQ
Stone Catapult PTK Creature — Human Soldier R Shang Huitong
Wei Ambush Force PTK Creature — Human Soldier C Ku Xueming
Wei Assassins PTK Creature — Human Soldier Assassin U Xu Tan
Wei Elite Companions PTK Creature — Human Soldier U Li Youliang
Wei Infantry PTK Creature — Human Soldier C LHQ
Wei Night Raiders PTK Creature — Human Soldier U Wang Feng
Wei Scout PTK Creature — Human Soldier Scout C Jiang Zhuqing
Wei Strike Force PTK Creature — Human Soldier C Tang Xiaogu
Xiahou Dun, the One-Eyed PTK Legendary Creature — Human Soldier R Junko Taguchi
Xun Yu, Wei Advisor PTK Legendary Creature — Human Advisor R Jack Wei
Young Wei Recruits PTK Creature — Human Soldier C Li Youliang
Zhang He, Wei General PTK Legendary Creature — Human Soldier R Jack Wei
Zhang Liao, Hero of Hefei PTK Legendary Creature — Human Soldier R Li Youliang
Zodiac Pig PTK Creature — Boar U Qi Baocheng
Zodiac Rat PTK Creature — Rat C Qi Baocheng
Zodiac Snake PTK Creature — Snake C Qi Baocheng
Barbarian General PTK Creature — Human Barbarian Soldier U Kuang Sheng
Barbarian Horde PTK Creature — Human Barbarian Soldier C Kuang Sheng
Blaze PTK Sorcery U Qu Xin
Burning Fields PTK Sorcery C Yang Hong
Burning of Xinye PTK Sorcery R Yang Hong
Control of the Court PTK Sorcery U Li Yousong
Corrupt Eunuchs PTK Creature — Human Advisor U Li Yousong
Desert Sandstorm PTK Sorcery C Xu Tan
Diaochan, Artful Beauty PTK Legendary Creature — Human Advisor R Miao Aili
Dong Zhou, the Tyrant PTK Legendary Creature — Human Soldier R Inoue Junichi
Eunuchs' Intrigues PTK Sorcery U Li Yousong
Fire Ambush PTK Sorcery C Tang Xiaogu
Fire Bowman PTK Creature — Human Soldier Archer U Cai Tingting
Imperial Recruiter PTK Creature — Human Advisor U Mitsuaki Sagiri
Independent Troops PTK Creature — Human Soldier C Kuang Sheng
Lu Bu, Master-at-Arms PTK Legendary Creature — Human Soldier Warrior R Gao Jianzhang
Ma Chao, Western Warrior PTK Legendary Creature — Human Soldier Warrior R Koji
Mountain Bandit PTK Creature — Human Soldier Rogue C Xu Xiaoming
Ravaging Horde PTK Creature — Human Soldier U Liu Jianjian
Relentless Assault PTK Sorcery R He Jiancheng
Renegade Troops PTK Creature — Human Soldier U Liu Jianjian
Rockslide Ambush PTK Sorcery U Inoue Junichi
Rolling Earthquake PTK Sorcery R Yang Hong
Stone Rain PTK Sorcery C Mitsuaki Sagiri
Warrior's Oath PTK Sorcery R Mitsuaki Sagiri
Yellow Scarves Cavalry PTK Creature — Human Soldier C Chen Weidong
Yellow Scarves General PTK Creature — Human Soldier R Chen Weidong
Yellow Scarves Troops PTK Creature — Human Soldier C Chen Weidong
Yuan Shao, the Indecisive PTK Legendary Creature — Human Soldier R Inoue Junichi
Yuan Shao's Infantry PTK Creature — Human Soldier U Lin Yan
Zodiac Dog PTK Creature — Dog C Qi Baocheng
Zodiac Dragon PTK Creature — Dragon R Qi Baocheng
Zodiac Goat PTK Creature — Goat C Qi Baocheng
Borrowing the East Wind PTK Sorcery R Gao Yan
False Mourning PTK Sorcery U Koji
Forest Bear PTK Creature — Bear C Wang Yuqun
Heavy Fog PTK Instant U Liu Shangying
Hua Tuo, Honored Physician PTK Legendary Creature — Human R Gao Jianzhang
Hunting Cheetah PTK Creature — Cat U Fang Yue
Lady Zhurong, Warrior Queen PTK Legendary Creature — Human Soldier Warrior R Miao Aili
Lone Wolf PTK Creature — Wolf U Yang Jun Kwon
Marshaling the Troops PTK Sorcery R Liu Shangying
Meng Huo, Barbarian King PTK Legendary Creature — Human Barbarian Soldier R Yang Guangmai
Meng Huo's Horde PTK Creature — Human Soldier C Li Tie
Riding the Dilu Horse PTK Sorcery R Hong Yan
Slashing Tiger PTK Creature — Cat R Yang Jun Kwon
Southern Elephant PTK Creature — Elephant C Wang Yuqun
Spoils of Victory PTK Sorcery U Sun Nan
Spring of Eternal Peace PTK Sorcery C Wang Yuqun
Stalking Tiger PTK Creature — Cat C Kang Yu
Taoist Hermit PTK Creature — Human Mystic U Wang Yuqun
Taoist Mystic PTK Creature — Human Mystic R Qu Xin
Taunting Challenge PTK Sorcery R Gao Yan
Three Visits PTK Sorcery C Qu Xin
Trained Cheetah PTK Creature — Cat U Fang Yue
Trained Jackal PTK Creature — Jackal C Yang Jun Kwon
Trip Wire PTK Sorcery U Hong Yan
Wielding the Green Dragon PTK Sorcery C Quan Xuejun
Wolf Pack PTK Creature — Wolf R Yang Jun Kwon
Zodiac Horse PTK Creature — Horse U Ai Desheng
Zodiac Monkey PTK Creature — Monkey C Ai Desheng
Zodiac Ox PTK Creature — Ox U Ai Desheng
Zodiac Rabbit PTK Creature — Rabbit C Ai Desheng
Zodiac Rooster PTK Creature — Bird C Ai Desheng
Zodiac Tiger PTK Creature — Cat U Ai Desheng
Zuo Ci, the Mocking Sage PTK Legendary Creature — Human Advisor R Wang Yuqun
Plains PTK Basic Land — Plains C He Jiancheng
Plains PTK Basic Land — Plains C He Jiancheng
Plains PTK Basic Land — Plains C He Jiancheng
Island PTK Basic Land — Island C Ku Xueming
Island PTK Basic Land — Island C Ku Xueming
Island PTK Basic Land — Island C Ku Xueming
Swamp PTK Basic Land — Swamp C Wang Chuxiong
Swamp PTK Basic Land — Swamp C Wang Chuxiong
Swamp PTK Basic Land — Swamp C Wang Chuxiong
Mountain PTK Basic Land — Mountain C Qin Jun
Mountain PTK Basic Land — Mountain C Qin Jun
Mountain PTK Basic Land — Mountain C Qin Jun
Forest PTK Basic Land — Forest C Ji Yong
Forest PTK Basic Land — Forest C Ji Yong
Forest PTK Basic Land — Forest C Ji Yong