Sun & Moon Trainer Kit—Lycanroc & Alolan Raichu (TK10)

Cards

60

Aprox. Value

Release Date

2017-04-21

Set
Lightning Energy TK10 Basic Energy Fx
Caterpie TK10 Basic Fx Kanako Eo
Lightning Energy TK10 Basic Energy Fx
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Lightning Energy TK10 Basic Energy Fx
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Stufful TK10 Basic Fx Sanosuke Sakuma
Trumbeak TK10 Stage 1 Fx Kouki Saitou
Lightning Energy TK10 Basic Energy Fx
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Golbat TK10 Stage 1 Fx Masakazu Fukuda
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Lightning Energy TK10 Basic Energy Fx
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Lightning Energy TK10 Basic Energy Fx
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Lightning Energy TK10 Basic Energy Fx
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Lightning Energy TK10 Basic Energy Fx
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Zubat TK10 Basic Fx Satoshi Shirai
Fletchling TK10 Basic Fx You Iribi
Lightning Energy TK10 Basic Energy Fx
Yungoos TK10 Basic Fx match
Spearow TK10 Basic Fx Yukiko Baba
Fletchinder TK10 Stage 1 Fx kawayoo
Rockruff TK10 Basic Fx match
Pikachu TK10 Basic Fx kodama
Potion TK10 Item Fx Toyste Beach
Pikipek TK10 Basic Fx Shin Nagasawa
Lycanroc TK10 Stage 1 Fx 5ban Graphics
Grubbin TK10 Basic Fx Akira Komayama
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Alolan Raichu TK10 Stage 1 Fx 5ban Graphics
Bewear TK10 Stage 1 Fx kirisAki
Makuhita TK10 Basic Fx Mina Nakai
Hau TK10 Supporter Fx Ken Sugimori
Hau TK10 Supporter Fx Ken Sugimori
Psychic Energy TK10 Basic Energy Fx
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Great Ball TK10 Item Fx Ryo Ueda
Great Ball TK10 Item Fx Ryo Ueda
Drowzee TK10 Basic Fx Suwama Chiaki
Toucannon TK10 Stage 2 Fx Megumi Mizutani
Hau TK10 Supporter Fx Ken Sugimori
Hau TK10 Supporter Fx Ken Sugimori
Psychic Energy TK10 Basic Energy Fx
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Great Ball TK10 Item Fx Ryo Ueda
Great Ball TK10 Item Fx Ryo Ueda
Togedemaru TK10 Basic Fx Megumi Mizutani
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Psychic Energy TK10 Basic Energy Fx
Big Malasada TK10 Item Fx 5ban Graphics
Psychic Energy TK10 Basic Energy Fx
Fighting Energy TK10 Basic Energy Fx
Pikachu TK10 Basic Fx kodama
Rockruff TK10 Basic Fx match
Alolan Raichu TK10 Stage 1 Fx 5ban Graphics
Lycanroc TK10 Stage 1 Fx 5ban Graphics